Popelka

Představení klasických lidových pohádek vychází z tradice rodinného divadla a z dávné potřeby a snahy souboru o autentický divadelní zážitek. Pohádky jsou založeny také na prvcích improvizace, především pak na přímé spolupráci s dětmi. Dětem (a nejenom jim) tedy nepřináší improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.

Žánr

Loutkové, Pohádka